Sơn La: Tuyên truyền hệ thống pháp luật cho cán bộ Mặt trận

Thùy Trâm

Mặt trận tuyên truyền, phổ biến nội dung của Pháp lệnh số 34 và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La vừa ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp tuyên truyền, phổ biến nội dung của Pháp lệnh số 34 và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện dân chủ, hòa giải ở cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Củng cố tổ chức hoạt động của 204 Ban Thanh tra nhân dân, 204 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và 3.284 tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.       

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa các phong trào thi đua ở Lạng Sơn

Lan tỏa các phong trào thi đua ở Lạng Sơn

Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tập trung động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất