: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:37:20 02/09/2019

Bộ Y tế bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

TS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương kể từ ngày 1/10/2019.

Bộ Y tế bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Lãnh đạo Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bệnh viện Trung ương.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã trao Quyết định 3826/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương kể từ ngày 1/10/2019.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã trao Quyết định số 3836 QĐ/BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS Lê Văn Dụng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Được biết, từ ngày 1/10/2019 GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ ngưng công tác quản lý và chuyển về làm công tác chuyên môn.

Bộ Y tế bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - 1

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện K.

Tại Bệnh viện K, GS. TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã trao Quyết định số 3868/QĐ-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế về việc bổ nhiệm TS. BS Nguyễn Tiến Quang, Phụ trách cơ sở Quán Sứ - Trưởng khoa Điều trị A Bệnh viện K giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện K từ ngày 1/9/2019, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

PV (theo VGP)