Tăng cường thanh tra chuyên ngành, giảm nợ đọng cuối năm

Khanh Lê

Đây là một trong giải pháp đáng chú ý được BHXH Việt Nam đưa ra trong những tháng cuối năm. Theo đó BHXH các địa phương tập trung tập trung triển khai hiệu quả công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN.

Trong đó, tập trung khai thác dữ liệu thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đủ số lao động; kiên quyết chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với các đơn vị cố tình vi phạm.

Thu về gần 26 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH

Theo BHXH Việt Nam, tính đến tháng 7/2019,Vụ Thanh tra, kiểm tra, BHXH Việt Nam đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó đã thu về gần 26 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH. Cụ thể tính đến tháng 7/2019, Vụ Thanh tra, kiểm tra đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN  trên địa bàn 7 tỉnh (Quảng Ninh, Cần Thơ, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam, Cao Bằng); phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTBXH tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai và Phú Thọ. Đến nay đã có kết luận thanh tra tại BHXH 6 tỉnh, thành phố (Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Cà Mau, Phú Yên, Bình Dương). Qua đó đã phát hiện 781 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN những chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 5.457,3 triệu đồng; 2.855 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 12.713,1 triệu đồng.Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 67.296,7 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 25.963,1 triệu đồng.

Tại BHXH địa phương, tính đến hết 15/07, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12.744 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 4.738 đơn vị; kiểm tra tại 5.475 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 2.531 đơn vị. Kết quả phát hiện 15.771 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN những chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 59.134,1 triệu đồng; 14.310 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 13.149,4 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.606.917,5 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 475.762,4 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH đã ban hành 392 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 17.236,3 triệu đồng, trong đó đã thu 7.662,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, trong tháng 7/2019, tổng số các đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 710/13.156 đơn vị, đạt tỷ lệ 5,4% so với đơn vị thuộc diện phải thanh tra.

Phấn đấu giảm 0,5% số nợ BHXH mỗi tháng

Tuy nhiên theo đánh giá của BHXH Việt Nam, con số trên vẫn còn khá khiêm tốn so với tổng số nợ doanh nghiệp nợ đọng BHXH hiện nay. Qua theo dõi, các số nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, nợ trên 12 tháng đều giảm so với các tháng trước. Tuy nhiên, tổng số nợ cả 3 loại mặc dù giảm so với năm trước nhưng vẫn còn cao. Tính đến hết tháng 7/2019, tổng số tiền nợ các loại (không bao gồm số nợ của Vinashin, Vinaline) là 16.875 tỷ đồng, chiếm 4,69% số phải thu. Trong đó, số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 6.803 tỷ đồng, chiếm 1,79% số phải thu. Đến nay, còn 28.808 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 - 6 tháng; 12.121 đơn vị nợ từ 6 - 12 tháng và 14.913 đơn vị nợ trên 12 tháng với số tiền nợ 2.896 tỷ đồng. Do vậy những tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ đọng; tập trung thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phải xử phát vi phạm hành chính. Hằng tháng, bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải thu những tháng trước theo Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN… BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát khai thác triệt để cơ sở dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp...  phấn đấu trung bình mỗi tháng giảm 0,5% nợ đọng xác định theo số thu.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất