Tạo đột phá trong lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Theo QĐND

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC&TT) thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, lãnh đạo học viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của một trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí-truyền thông…

Tạo đột phá trong lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho các học viên.

“Dấu ấn nhiệm kỳ” - khẳng định uy tín, thương hiệu của học viện

Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2020, toàn thể cán bộ, đảng viên HVBC&TT tập trung trí tuệ, tâm huyết tổ chức đại hội các chi bộ và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ học viện nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 12 và 13/6. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất; các khâu, các bước đều được thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

PGS, TS Lưu Văn An, Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách HVBC&TT cho biết: “Một trong những điểm nhấn góp phần vào thành công của đại hội các chi bộ trong học viện vừa qua là đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện. Phần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ học viện và các chi bộ đã tập trung làm rõ những “dấu ấn” trong nhiệm kỳ qua, từ đó khẳng định vị thế của một trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí-truyền thông”.

Theo đó, với việc tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, 5 năm qua, Đảng bộ học viện đã tập trung lãnh đạo đổi mới các chương trình đào tạo, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, hiện đại; chuyển đổi thành công tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo từ niên chế sang tín chỉ. Mở mới một số chương trình ở cả 3 trình độ: Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhất là hệ đào tạo đại học chất lượng cao. Các chương trình bồi dưỡng được mở rộng và đổi mới, cập nhật, nhất là về công tác tuyên giáo, báo chí-truyền thông, xuất bản, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, tin học và ngoại ngữ.

Đảng bộ lãnh đạo học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong hoạt động dạy và học. Việc thành lập và triển khai hoạt động Tổ 3M (phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập và phương pháp nghiên cứu khoa học) đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của học viện. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở ứng dụng phần mềm quản lý; chú trọng rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng. Thể hiện rõ nét là, đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng bộ học viện đã chủ động lãnh đạo các khoa, viện áp dụng phương thức đào tạo từ xa (giảng dạy trực tuyến) đối với tất cả hệ lớp và đạt được kết quả tốt, vẫn bảo đảm tiến độ kế hoạch giảng dạy.

Một trong những “dấu ấn” của nhiệm kỳ qua mà PGS, TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc học viện chia sẻ là: Đảng bộ học viện đã tập trung lãnh đạo nâng cao hoạt động khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo, chuẩn bị các điều kiện và thực hiện quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài; đổi mới, hoàn thiện quy trình ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi chặt chẽ. Vì vậy, chất lượng đào tạo các hệ lớp, các bậc học đã có nhiều chuyển biến tích cực, uy tín của nhà trường đối với xã hội ngày càng được khẳng định. Năm 2018, học viện đạt chuẩn về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Đây là những thành tựu đột phá, khẳng định uy tín, thương hiệu của học viện trong nhiệm kỳ qua.

Ổn định về quy mô, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ HVBC&TT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, PGS, TS Lưu Văn An khẳng định: “Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hiệu quả”, Đảng bộ học viện sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng học viện ngày càng vững mạnh, trên tinh thần giữ vững số lượng, quy mô đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo”.

Kết quả khảo sát, tìm hiểu ở một số khoa, viện của học viện cho thấy, cán bộ, đảng viên mong muốn: Thời gian tới, Đảng bộ học viện cần tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung chương trình các hệ, bậc đào tạo theo hướng tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến; tích cực chuẩn bị và hoàn thành kế hoạch rà soát kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chuẩn bị thật kỹ các điều kiện để kiểm định các chương trình đào tạo.

Ưu tiên đầu tư phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao. Đổi mới và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng, đẩy mạnh hoạt động truyền thông tuyển sinh, liên kết với các địa phương; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng tốt nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và xã hội.

Trong năm 2020, triển khai kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo, những năm sau sẽ tiếp tục kiểm định các chương trình khác theo quy định chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học, trọng tâm là biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các bản kiến nghị chính sách với Đảng, Nhà nước.

Tăng cường phát triển nguồn lực khoa học, đẩy mạnh khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài trong thực hiện nhiệm vụ khoa học của học viện. Hiện đại hóa Trung tâm Thông tin khoa học, từng bước đổi mới Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông theo hướng hiện đại và hội nhập...

Theo lãnh đạo HVBC&TT, Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI sẽ thảo luận làm sâu sắc hơn về chủ trương, giải pháp tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo, trong đó tăng cường lãnh đạo công tác truyền thông quảng bá về các ngành, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng nhiều phương thức truyền thông. Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chương trình đào tạo, bảo đảm đúng quy định về tỷ lệ các môn học giống nhau giữa các chuyên ngành trong một ngành, giữa các ngành trong một nhóm ngành; giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian thực hành.

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân của người học, áp dụng các phương pháp, kỹ năng dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học; triển khai phương pháp dạy học từ xa hợp lý…

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thông qua thực hiện tốt các nguyên tắc: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; làm tốt công tác phát triển đảng trong sinh viên.

Đảng bộ học viện quyết tâm lãnh đạo xây dựng hình ảnh học viện như một đối tác có trách nhiệm, đáng tin cậy, nơi thu hút các chuyên gia quốc tế có uy tín đến giảng dạy, trao đổi học thuật. Mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế; duy trì và đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế phù hợp với thế mạnh và định hướng phát triển của học viện. Tranh thủ nguồn lực nước ngoài để nâng cao năng lực cán bộ và nâng cấp cơ sở vật chất học viện.

Phấn đấu đến năm 2025, tất cả các học phần trong chương trình đào tạo đều có giáo trình in sách, giáo trình nội bộ, tài liệu tham khảo; tham gia đấu thầu, tổ chức thực hiện thành công ít nhất 5 đề tài cấp quốc gia; tổ chức 5 hội thảo quốc gia, 5 hội thảo quốc tế.

Xây dựng thư viện điện tử và thư viện số hiện đại. Xuất bản thành công tạp chí điện tử và tạp chí khoa học ấn bản tiếng Anh. 95% cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 120 người có trình độ tiến sĩ; 45 người có học hàm giáo sư, phó giáo sư; 35% cán bộ nghiên cứu, giảng dạy sử dụng thành thạo một ngoại ngữ…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất