Thanh Hóa: Phản biện xã hội Dự thảo quy định mức giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nguyễn Chung

Sáng ngày 26/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội đối với Dự thảo quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Phản biện xã hội Dự thảo quy định mức giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị phản biện xã hội được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 217 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Công văn số 1713 ngày 14/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến phản biện xã hội đối với Dự thảo quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở dự thảo Quyết định Ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn của UBND tỉnh và Tờ trình thẩm định, phê duyệt quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sự cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp của dự thảo văn bản này với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tính đúng đắn, khoa học và tính khả thi của dự thảo văn bản. Cơ sở thực tiễn và tính khả thi của việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng ngân sách Nhà nước có phù hợp với thực tiễn đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp. Dự báo tác động của chính sách đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước khi chính sách được triển khai thực hiện… 

So sánh với mức giá thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH hiện nay, một số ý kiến cho rằng, mức giá đề nghị của đơn vị từ 5.000 đồng/người/tháng (khu vực đô thị), 3.500 đồng/người/tháng (khu vực nông thôn), 2.500 đồng/người/tháng (khu vực vùng sâu, vùng xa) lên các mức 10.747 đồng/người/tháng (khu vực đô thị), 9.247 đồng/người/tháng (khu vực nông thôn) và 8.247 đồng/người/tháng (khu vực vùng sâu, vùng xa) là cao, vì vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, có lộ trình giảm mức giá này để tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu để có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh làm căn cứ nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo trước khi ban hành, bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giám sát kỹ các khâu trong bầu cử

Giám sát kỹ các khâu trong bầu cử

Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn, giới thiệu, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại địa phương và đại biểu ...

Xem nhiều nhất