Thanh Hóa: Tạo mọi điều kiện để 11 huyện miền núi vươn lên phát triển

Đình Minh

Tỉnh Thanh Hóa có 11 huyện miền núi, trong đó có tới 6 huyện nghèo theo Quyết định số 353 ngày 18/3/2022 của Chính phủ. Với tổng diện tích gần 800.000 ha, dân số khoảng 927 nghìn người, các huyện miền núi có vị trí quan trọng trong phát triển chiến lược của tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, tỉnh đang nỗ lực tạo mọi điều kiện để 11 huyện này vươn lên, phát triển kinh tế.

Thanh Hóa: Tạo mọi điều kiện để 11 huyện miền núi vươn lên phát triển
Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm Công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hoá I có tổng vốn dự kiến 36.000 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thiện.

Nỗ lực xây dựng NTM

Xác định việc xây dựng NTM là nhiêm vụ quan trọng, có tính chiến lược dài, bởi vậy, trong những năm qua, huyện miền núi Thạch Thành đã đặt ra mục tiêu phải đảm bảo sự đồng thuận của người dân theo phương châm: "dân biết, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ’’.

Ngay từ năm đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện đã xây dựng các cơ chế để hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn... Đồng thời, khuyến khích các xã huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn vốn để xây dựng NTM như kêu gọi sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất làm đường...

Trong 2 năm 2021 và 2022, toàn huyện đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường học, nhà văn hóa thôn… Phong trào chỉnh trang khu dân cư, làm đường hoa, đường điện sáng được nhân dân nhiệt tình tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn.

KCN Thạch Quảng: Khu công nghiệp Thạch Quảng (Thạch Thành) sẽ là động lực đưa Thạch Thành trở thành đàu tàu của 11 huyện miền núi trong phát triển kinh tế.
Khu công nghiệp Thạch Quảng (Thạch Thành) sẽ là động lực đưa Thạch Thành trở thành đàu tàu của 11 huyện miền núi trong phát triển kinh tế.

Tính đến thời điểm này, Thạch Thành có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9 xã và 113 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới; bình quân chung toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã. Năm 2025, Thạch Thành phấn đấu đạt NTM toàn huyện.

Là một huyện biên giới, xa trung tâm thành phố, do đó, huyện Quan Hóa có xuất phát điểm rất thấp. Xác định được những khó khăn từ trước, bởi vậy, từ những ngày đầu, huyện đã tranh thủ các nguồn vốn của Nhà nước, huy động nhân dân tham gia góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới...

Đến nay, Quan Hóa đã từng bước phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Huyện đã có 1 xã và 36/107 bản được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đến năm 2025, huyện phấn đấu có 4/14 xã đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, huyện đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình OCOP nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Được biết, khi bắt tay vào Chương trình MTQG xây dựng NTM, khu vực miền núi Thanh Hóa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong tổng số 573 xã xây dựng NTM toàn tỉnh, có 211 xã ở khu vực miền núi và 102 xã thuộc 7 huyện nghèo 30a.

Huyện Mường Lát ngày càng
Huyện Mường Lát ngày càng "thay da - đổi thịt" nhờ các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Các xã miền núi đều có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao, mặt bằng dân trí cũng như nhận thức của người dân về chương trình NTM còn hạn chế. Các công trình hạ tầng đầu tư ở thôn, bản có kinh phí ít hơn cấp xã, phù hợp khả năng huy động sức dân và dễ bố trí nguồn lực.

Đến hết tháng 6 năm 2022, trong tổng số 346 xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh thì khu vực miền núi đã có 58 xã, có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 171 thôn bản NTM và 46 thôn bản NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt tại 11 huyện miền núi đã 41 sản phẩm được tỉnh đánh giá, xếp hạng OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó huyện Như Xuân có tới 9 sản phẩm. Kết quả nổi bật trong Chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,7%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực; một số địa phương đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế vùng, miền để thay thế cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các cây, con có giá trị kinh tế cao, hình thành một số sản phẩm chủ lực, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc.

Nhiều cú hích đưa 11 huyện miền núi đi lên

Trong giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn các huyện miền núi bình quân hằng năm ước đạt 8,7%. Quy mô kinh tế của các huyện miền núi năm 2020 ước đạt 36.896 tỷ đồng, chiếm 15,6% quy mô GRDP của tỉnh.

An phước: Nhà máy sợi gai An Phước có tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, đóng chân tại xã Cẩm Tú (huyện Cẩm Thủy), giúp tạo nên vùng trồng cây gai xanh tại địa phương.
Nhà máy sợi gai An Phước có tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, đóng chân tại xã Cẩm Tú (huyện Cẩm Thủy), giúp tạo nên vùng trồng cây gai xanh tại địa phương.

Trong phát triển công nghiệp, trên địa bàn các huyện miền núi đã có 3 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích 469 ha (gồm: Bãi Trành 179 ha; Ngọc Lặc 150 ha và Thạch Quảng 140 ha). Ngoài ra, trên địa bàn các huyện có 21 cụm công nghiệp được quy hoạch với diện tích 643,7 ha, trong đó có 10 cụm đang hoạt động, thu hút 36 doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh với diện tích thuê đất 128,4 ha, đạt tỷ lệ 37% diện tích quy hoạch.

Tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề cũng được quan tâm phát triển, hình thành nhiều tổ hợp tác, HTX liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, qua đó tạo điều kiện phát triển nhiều ngành nghề truyền thống như: Mộc dân dụng, gỗ xẻ, sản xuất nông cụ cầm tay, làm măng ớt, dệt thổ cẩm, đan cót... Du nhập một số nghề mới như: Đan đèn lồng (Thường Xuân), thêu ren đính hạt cườm (Ngọc Lặc), hương xuất khẩu (Cẩm Thủy)... góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực.

Đáng chú ý nhất là cuối năm 2020, Dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa 1 (đóng tại huyện Ngọc Lặc) có tổng mức đầu tư 36.000 tỷ đồng đã chính thức được khởi công.

Đến thời điểm hiện tại, cơ sở hạ tầng tại dự án đang được gấp rút hoàn thành để chính thức có thể hoạt động vào năm 2023. Theo dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, hàng năm, khu sản xuất sẽ tạo ra 180 nghìn tấn thực phẩm từ thịt lợn; 50 nghìn tấn thành phẩm từ trái cây, rau củ quả; 1,2 triệu tấn thức ăn chăn nuôi; 600 nghìn tấn phân vi sinh hữu cơ; hình thành tổng đàn lợn 67.500 lợn nái và cung cấp 1,5 triệu lợn thịt; tổng doanh thu 38.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động...

Tại Nghị quyết Đại hội khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã xác định: Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 là 2 chương trình trọng tâm của tỉnh.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định Phê duyệt phân bổ trên 156 tỷ đồng vốn sự nghiệp năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cụ thể, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được Trung ương giao trên 156 tỷ đồng thực hiện 10 dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, dự án Phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được phân bổ kinh phí cao nhất, trên 62,5 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân; bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Hối hả những chuyến ra khơi

Hối hả những chuyến ra khơi

Sau những ngày nghỉ Tết, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương chuẩn bị nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu và kiểm tra máy móc để sẵn sàng ra khơi đánh bắt hải sản đầu ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất