Thêm một bộ sách về vùng đất Nam Bộ

Đơn Dương

NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa giới thiệu đến bạn đọc bộ sách “Vùng đất Nam Bộ”. Đây là một công trình khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc, được tiến hành bởi đội ngũ các nhà khoa học có uy tín và chuyên gia hàng đầu về nhiều lĩnh vực.

Thêm một bộ sách về vùng đất Nam Bộ

Bộ chuyên khảo gồm 10 cuốn đi sâu nghiên cứu nhiều vấn đề cụ thể.

Bộ sách được đánh giá là cung cấp một khối lượng tri thức lớn, khá đầy đủ, toàn diện và chân xác về vùng đất Nam Bộ, phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và hoạch định chính sách ở khu vực trọng yếu, năng động này của đất nước. Bộ sách cũng cung cấp cơ sở lịch sử - pháp lý vững chắc phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. 

“Vùng đất Nam Bộ” gồm 2 bộ chính. Bộ đầu được gọi là Bộ tổng quan, rút gọn với nhan đề: “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển” do GS Phan Huy Lê chủ biên. Bộ thứ hai là một bộ chuyên khảo gồm 10 tập, đi sâu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo và thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Các tập trong bộ này gồm: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, TS Trương Thị Kim Chuyên chủ biên; Từ cội nguồn đến thế kỷ VII, GS.TSKH Vũ Minh Giang chủ biên; Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI, GS.TS Nguyễn Văn Kim chủ biên; Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên; Từ năm 1859 đến năm 1945, PGS.TS Đoàn Minh Huấn và PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên; Từ năm 1945 đến năm 2010, PGS.TS Trần Đức Cường chủ biên; Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa, GS.TS Ngô Văn Lệ chủ biên; Thiết chế quản lý xã hội, PGS.TS Vũ Văn Quân chủ biên; Tộc người và quan hệ tộc người, TS Võ Công Nguyện chủ biên; Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới, PGS.TS Võ Văn Sen chủ biên.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đưa di sản vào đời sống

Đưa di sản vào đời sống

Di sản là vốn quý của mỗi quốc gia. Hiện nay Việt Nam đang nắm giữ kho tàng di sản với trữ lượng lớn...
'Dọn rác' trên mạng xã hội

'Dọn rác' trên mạng xã hội

Cùng với mặt tích cực, các nền tảng mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều tiêu cực, thậm chí được coi là “rác” văn hóa.

Xem nhiều nhất