Thời điểm hưởng trợ cấp lần đầu căn cứ điều kiện gì?

PV (theo VGP)

Ông Nguyễn Phú Thiết công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Điện Biên trước ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực. Năm 2013, ông nhận quyết định điều chuyển công tác sang huyện mới, cũng là vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước và sau khi chuyển công tác cho tới tháng 8/2018, ông Thiết đều chưa được nhận tiền trợ cấp lần đầu. Ông Thiết hỏi, sau khi điều chuyển công tác sang huyện mới cũng là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ông có được hưởng trợ cấp lần đầu không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại Điều 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/3/2011, tình trạng còn hiệu lực), đối tượng được áp dụng trợ cấp lần đầu là những người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trợ cấp lần đầu chỉ thực hiện một lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, trợ cấp lần đầu được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại thời điểm 1/3/2011 và tiếp tục công tác ở vùng đó sau thời điểm này; hoặc đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/3/2011 trở về sau. Không áp dụng trợ cấp lần đầu đối với trường hợp đến công tác trước ngày 1/3/2011 nhưng đã chuyển ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011.

Nội dung về trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 15/10/2011, tình trạng còn hiệu lực).

Việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, được hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC; Công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban Dân tộc và Mục 1 Công văn 1784/BNV-TL ngày 3/4/2017 của Bộ Nội vụ.

Điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu

Căn cứ ý kiến phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương về những vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; sau khi trao đổi với Bộ Tài chính tại Công văn số 3170/BTC-HCSN ngày 13/3/2017, Bộ Nội vụ đã có ý kiến hướng dẫn tại Mục 2 Công văn 1784/BNV-TL ngày 3/4/2017 về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP như sau: 

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cơ quan có thẩm quyền quyết định đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác và được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm chi trả.

Trường hợp ông Nguyễn Phú Thiết phản ánh, ông công tác tại một địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, sau khi Nghị định này có hiệu lực (ngày 1/3/2011) ông chưa được nhận trợ cấp lần đầu. Nhưng ông Thiết không nêu rõ tại thời điểm Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực, ông có đang công tác và tiếp tục công tác tại địa bàn đó sau ngày Nghị định này có hiệu lực hay không?

Đến năm 2013, ông nhận được quyết định điều chuyển công tác sang một huyện mới cũng là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng cho đến tháng 8/2018 ông vẫn chưa được nhận trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Nếu địa bàn ông Thiết đang công tác tại thời điểm ngày 1/3/2011 và tiếp tục công tác tại địa bàn đó sau ngày 1/3/2011 (giai đoạn đầu) và địa bàn chuyển đến công tác năm 2013 (giai đoạn thứ hai) đều là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (được xác định theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và được hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC; Công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban Dân tộc và Mục 1 Công văn 1784/BNV-TL ngày 3/4/2017 của Bộ Nội vụ) thì ông Thiết là đối tượng được chi trả trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và chỉ được thực hiện mức trợ cấp một lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo luật sư, tại thời điểm Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1/3/2011), mà ông Thiết đang công tác tại địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và tiếp tục công tác tại địa bàn đó sau ngày 1/3/2011 thì thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu. Trường hợp chưa được nhận trợ cấp lần đầu ở giai đoạn này, thì ở giai đoạn tiếp theo, sau khi ông Thiết nhận quyết định vào năm 2013, điều chuyển ông đến công tác ở một huyện mới cũng là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ông sẽ được cơ quan, đơn vị chi trả trợ cấp lần đầu.

So sánh hướng dẫn thời điểm chi trả trợ cấp lần đầu nêu tại Mục 2 Công văn 1784/BNV-TL ngày 3/4/2017 của Bộ Nội vụ với việc ông Thiết phản ánh cho đến thời điểm tháng 8/2018 ông vẫn chưa được nhận trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, nhận thấy việc thực hiện chính sách có sự chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Thiết.

Vì vậy, ông Thiết cần có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện việc chi trả trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thời điểm chi trả nêu tại Mục 2 Công văn 1784/BNV-TL ngày 3/4/2017 của Bộ Nội vụ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất