Thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn trì trệ

 Q.Hưng

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh 3 tháng đầu năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Những bất cập của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã và đang tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, gây bất lợi đến công tác cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo báo cáo: Nghị quyết 19 giao cho 10 bộ thực hiện cải cách quy định và thủ tục quản lý chuyên ngành; áp dụng phương thức quản lý rủi ro và chuyển mạnh sang hậu kiểm. Nhưng theo thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được cho đến nay, mới chỉ có một số Bộ (Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ động triển khai thực hiện theo định hướng và yêu cầu nói trên, các Bộ còn lại về cơ bản chưa thực hiện.

Nghị quyết 19 cũng yêu cầu 10 bộ ban hành danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn một số bộ chưa ban hành danh mục này hoặc chưa ban hành đầy đủ các danh mục thuộc thẩm quyền quản lý.

Cùng với đó việc triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành là điểm mới nhằm giảm bớt thời gian chi phí cho doanh nghiệp. Hiện Tổng cục Hải quan đã triển khai các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại 7 khu vực cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn trên cả nước để giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên do mới bắt đầu triển khai từ cuối năm 2015 nên hiện chưa có đánh giá tổng thể về hiệu quả của hình thức này. 

Theo báo cáo của một số cơ quan hải quan cửa khẩu có đặt địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung thì thời gian chỉ giảm khoảng 2-3 ngày do các mẫu hàng vẫn phải đưa về Hà Nội để kiểm tra, thay vì trước đây doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ đến cơ quan kiểm tra, kiểm định thì nay tiết kiệm được thời gian đi lại.

“Qua khảo sát ban đầu cho thấy việc thành lập các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung còn mang tính hình thức, chưa phải cải cách thực chất, do vậy chưa đem lại thay đổi đột phá trong công tác quản lý chuyên ngành” – Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận xét.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến trong giải quyết thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn hạn chế. Hầu hết các Bộ vẫn áp dụng hình thức thủ công, giấy tờ trong tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết 19 trong 3 tháng đầu năm 2016 chưa có nhiều thay đổi so với thời điểm tháng 12/2015.

Các bộ, cơ quan, địa phương gồm: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, VCCI, TP Hồ Chí Minh triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu. Ngoài ra, thời gian cấp phép xây dựng kéo dài hơn so với trước, số lượng thủ tục đăng ký sở hữu tài sản tăng cũng là những điểm hạn chế, đi ngược với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Một tồn tại nữa cũng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập đến đó là Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương rà soát các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trái luật. Nhưng chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện nội dung nói trên; còn hầu hết các bộ chưa thực hiện.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất