Thừa Thiên - Huế triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2018

Lê Minh

Năm 2018, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,98% xuống còn 4,92%.

Thừa Thiên - Huế triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2018

Huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế bền vững.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đồng thời, thông qua Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020.

Theo ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế: các Sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo như tín dụng ưu đãi; dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở; trợ giúp pháp lý... góp phần giảm 2.961 hộ nghèo trên toàn tỉnh, giảm 1,21 % so với năm 2016; số hộ cận nghèo giảm 348 hộ, giảm 0,28% so với năm 2016.

Theo kế hoạch số 9 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,98% xuống còn 4,92%.

Để đạt được chỉ tiêu trên, phấn đấu 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; hỗ trợ 15.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ dạy nghề cho 1.200 lao động nông thôn, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Khắc Đính đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản...

Được biết, tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là 68.803 triệu đồng để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các xã đặc biệt khó khăn thuộc xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn..

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất