: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:50:00 29/07/2017

Lạc Sơn (Hòa Bình): Sai sót trong điều hành, lãnh đạo huyện bị nhắc nhở

Mắc nhiều sai sót trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác quản lý nhà nước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016... lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn vừa bị Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhắc nhở và đề nghị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm.

Theo Thanh tra tỉnh Hòa Bình, trong giai đoạn năm 2015 và năm 2016, UBND huyện Lạc Sơn bổ nhiệm cán bộ quản lý, phân công công tác cho 2 lãnh đạo quản lý làm việc tại đơn vị chưa phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Thậm chí, có 20 công chức cấp xã làm việc tại các vị trí của đơn vị chưa phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Đồng thời, điều động một Thanh tra viên huyện Lạc Sơn đến làm Kế toán trưởng tại Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm huyện Lạc Sơn chưa đảm bảo quy định, ảnh hưởng đến chế độ, quyền lợi của công chức. Mặt khác, UBND huyện Lạc Sơn cũng chưa ban hành kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. UBND huyện chưa chỉ đạo dứt điểm, kiên quyết đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thanh lý hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng có thời hạn làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Lạc Sơn, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện UBND huyện giao dự toán cho các đơn vị còn thực hiện bổ sung nhiều lần trong năm, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng có khoản chi chưa phù hợp. Việc quản lý ngân sách của các đơn vị dự toán thì có 4 đơn vị chi sai quy định. Bên cạnh đó, năm 2015 và năm 2016, UBND xã Thượng Cốc, UBND xã Nhân Nghĩa thu tiền thuê đất công ích do xã quản lý chưa nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng chi cho hoạt động của xã.

Trong quản lý đầu tư xây dựng 67 công trình thì công tác quản lý giám sát thi công chưa sâu sát, trong quá trình nghiệm thu còn có thiếu sót, chưa thực sự chặt chẽ, để nhà thầu xây lắp thi công thiếu khối lượng công trình, qua thanh tra phát hiện sai phạm do thi công thiếu khối lượng giá trị  hơn 277 triệu đồng. Về vấn đề này, Thanh tra tỉnh Hòa Bình chỉ rõ, trách nhiệm chính thuộc về Ban Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn đấu thầu.

Vẫn theo Thanh tra tỉnh Hòa Bình, một số Trưởng phòng tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo có lao động hợp đồng có thời hạn tham gia. Ký hợp đồng và phân công lao động hợp đồng có thời hạn làm một số công việc trong cơ quan nhà nước là chưa đúng quy định. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá chưa đảm bảo theo quy định nhưng vẫn cấp giấy phép.

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn, đơn vị chưa tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý một số vi phạm theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện và xử lý đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng còn ít. Trong 2 năm, UBND huyện Lạc Sơn chưa xây dựng kế hoạch chuyển đối vị trí công tác đối với công chức, viên chức phải chuyển đổi theo quy định.

“Việc lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị và UBND xã về cơ bản đã thực hiện theo quy định. Song, từ những thiếu sót, tồn tại của các cơ quan, đơn vị (nêu trên) có phần trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch được giao phụ trách từng lĩnh vực trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các sai sót nêu trên cần phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp khắc phục triệt để…” - Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Hòa Bình kiến nghị thu hồi số tiền hơn 255 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Hòa Bình. Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có các sai phạm, tồn tại nêu trên, đồng thời, thực hiện đúng quy định trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm đối với công chức, viên chức.  

Đức Sơn