: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:18:00 - Thứ bảy, 06/10/2018

Bình Phước: Hoàn thành đại hội điểm MTTQ cấp xã trong quý IV/2018

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thống nhất chọn xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng), phường An Lộc (thị xã Bình Long) và thị xã Phước Long tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Thời gian tổ chức đại hội điểm trong quý IV/2018. 

Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành trong quý I/2019. Đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019. Dự kiến, Đại hội cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019.    

T.Hiếu