: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:10 05/08/2019

Giảm nghèo bền vững ở Đắk Nông

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đánh giá tình hình triển khai công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản đạt được yêu cầu. Tính đến cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, số hộ nghèo của tỉnh Đắk Nông là 21.000 hộ với 95.000 nhân khẩu, chiếm 13,5% số hộ trên địa bàn tỉnh, giảm 5,7% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. Tỷ lệ giảm nghèo tại Đắk Nông luôn giảm trên 3% hàng năm, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 4%. Kết quả trên đã vượt chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND tỉnh Đắk Nông đề ra là hàng năm giảm 2% hộ nghèo, riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giảm 3%.

 Nhằm hỗ trợ đầu tư công tác hạ tầng các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư 61 công trình giao thông, 35 trường học và 92 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đầu tư xây dựng mới 232 km đường, nâng tỷ lệ cứng hóa đường trên địa bàn Đắk Nông từ 53% lên 59%.

Ngoài việc thực hiện tốt cơ chế, chính sách của Trung ương, Đắk Nông còn ban hành nhiều chủ trương, chính sách đặc thù như: Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020; Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020...

 Phát biểu tại Hội nghị, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, sau 3 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình giảm nghèo bền vững. Chính quyền các cấp và tổ chức đoàn thể đều có sự quan tâm đúng mực đến công tác giảm nghèo nên công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đạt yêu cầu như  Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra…

Ngọc Minh