: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:43:54 01/08/2018

Hải Dương lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

Sau thời gian xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn của huyện Cẩm Giàng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Hiện huyện đã có 13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã còn lại đã hoàn thành các tiêu chí NTM cấp xã.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp huyện Cẩm Giàng tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.Việc đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện trên 60% đại diện số gia đình ở các thôn, khu dân cư và chỉ được công nhận xã NTM khi trên 80% số người trở lên được hỏi trả lời hài lòng.

Với cấp huyện, việc đánh giá được thực hiện với khoảng 20 - 30% đại diện số gia đình thuộc các xã trong huyện và chỉ được công nhận huyện NTM khi trên 80% số người được hỏi trở lên trả lời hài lòng. Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu đánh giá đến từng gia đình.    

T.H.