: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:16 29/02/2020

Hải Dương: Trên 97% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tại tỉnh Hải Dương, có 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh vừa được Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (đạt 97,4%).

Các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Bình Giang, TP Hải Dương và TP Chí Linh có 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện tỉnh Hải Dương còn 6 xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Huyện Ninh Giang còn nhiều xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhất tỉnh, với 3 xã.

Các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm 5 tiêu chí về thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và thực hiện dân chủ cơ sở. Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Tường Anh