Hậu Giang: Đến năm 2020 không còn hộ người có công trong diện nghèo

Hồng Dân

Ngày 16/8, tại Hội nghị triển khai giải pháp giảm nghèo đối với hộ nghèo là người có công trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Hồ Thu Ánh- Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, có các giải pháp giảm nghèo theo từng nhóm đối với hộ nghèo là người có công trên địa bàn tỉnh. Đối với nhóm hộ thiếu vốn sản xuất, đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, ngành sẽ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, ưu tiên vay vốn ưu đãi với những hộ chí thú làm ăn. Đối với nhóm hộ thiếu lao động, có lao động không có việc làm, ngành ưu tiên hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm trong tỉnh, hỗ trợ xuất khẩu lao động; tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ để gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo. Đối với nhóm hộ có đất sản xuất nhưng không biết cách làm ăn, ngành tập trung hỗ trợ, định hướng cách làm ăn gắn với tập huấn chuyển giao kỹ thuật mới trong chăn nuôi, sản xuất. Đối với nhóm hộ hết tuổi lao động, bệnh tật, bảo hiểm xã hội, ngành tiếp tục giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm tất cả người có công hưởng thụ chế độ đúng quy định. Đối với nhóm thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ngành tăng cường nguồn lực vận động, tranh thủ các nguồn kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ.

Tỉnh Hậu Giang còn 274 hộ nghèo là chủ hộ hoặc có thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công, chiếm 1,89% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.       

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cùng người nghèo vượt khó

Cùng người nghèo vượt khó

Từ vốn chính sách đã giúp nhiều hộ dân tìm được hướng đi phù hợp trong nỗ lực vượt lên đói, nghèo.
Đoàn kết tạo sức mạnh để thi đua

Đoàn kết tạo sức mạnh để thi đua

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp từ mỗi cộng đồng dân cư.

Tin nóng

Bên những mái ấm tình người

Bên những mái ấm tình người

Trở lại xã Vô Điếm (huyện Bắc Quang, Hà Giang), về thôn Thíp lên đỉnh Khâu Lầng đến thăm lại gia đình anh Triệu Văn Sếp vào một buổi sớm mùa Thu se lạnh.

Xem nhiều nhất