: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:52 15/06/2019

Những điểm sáng ở khu dân cư

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Phúc, điểm sáng trong nhiệm kỳ 2014-2019 là MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã xây dựng, thực hiện hiệu quả hoạt động 5 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư tại 246/264 xã, phường, thị trấn.

Những điểm sáng ở khu dân cư

Đường hoa xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi xây dựng mô hình CLB Liên thế hệ tại Bệnh Viện phong (TP Chí Linh) để giúp đỡ các đối tượng người tao tuổi, người yếu thế đang điều trị tại Bệnh viện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Các tổ chức thành viên đều xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các loại hình câu lạc bộ, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia trên các lĩnh vực: giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ, dân số kế hoạch hoá gia đình, phát huy, bảo tồn văn hoá truyền thống của dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự.

“Việc nhân rộng mô hình tự quản ở khu dân cư được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân quan tâm vì đã phát huy được tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và thực hiện mọi mặt của đời sống xã hội ở địa bàn dân cư”, ông Nguyễn Quang Phúc nhấn mạnh.

Hiện ở Hải Dương có 918 thôn, khu dân cư ‘’Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang’’. Về lĩnh vực môi trường có 720 thôn, KDC ‘’Tự quản bảo vệ môi trường’’. Góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn, tỉnh có 1.097 thôn, KDC ‘’Tự quản đảm bảo an ninh trật tự’’. Vận động xây dựng nông thôn mới tỉnh có 1.280 thôn, KDC ‘’Vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới’’.

Đặc biệt tỉnh có 164 thôn, KDC ‘’Giám sát đầu tư của cộng đồng’’. Trong đó huyện Gia Lộc, huyện Nam Sách 100% xã đã triển khai đủ 5 mô hình, 19/19 xã thị trấn của huyện Thanh Miện đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình ‘’Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang’’. Cùng với đó là mô hình điểm của Trung ương về ‘’Vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường’’ tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng và xã Hiệp An, huyện Kinh Môn.

Hiện nay, toàn tỉnh cũng đã xây dựng được các mô hình “Xứ đạo, họ an toàn về an ninh trật tự” tại địa bàn vùng giáo, 168 mô hình “Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự”, 652 mô hình “Xóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”, 212 mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, 121 mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” của các đoàn thể, 50 mô hình “Cụm liên kết về an ninh trật tự”, tổ chức xây dựng mới 335 mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ về an ninh trật tự”...Qua đó thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân với công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với các mô hình hay cách làm hiệu quả của Mặt trận các cấp, với vai trò thành viên, Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã có nhiều sáng tạo trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường. Điển hình như hội viên Hội phụ nữ huyện Nam Sách, huyện Kinh Môn đã đẩy mạnh tuyên truyền đến bà con trong các xã thực hiện các tuyến đường hoa nhằm làm xanh, sạch đường làng ngõ xóm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là việc triển khai các mô hình Chủ nhật xanh tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và phân loại rác tại hộ gia đình, mô hình câu lạc bộ “Nước sạch - vệ sinh môi trường”…

Ông Nguyễn Quang Phúc cho rằng, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên hướng tới xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả. Thông qua việc phát huy tính chủ động, tích cực, tính tự quản sáng tạo của mỗi khu dân cư, mỗi người dân, mỗi gia đình để tạo thành sức mạnh to lớn, động lực phát triển ở khu dân cư.

Hạnh Nhân