: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:47:37 07/10/2019

Ninh Bình: Ký kết phối hợp thực hiện Quyết định 124/TW của Ban Bí thư

Sáng ngày 7/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh bình đã  tổ chức lễ ký kết Phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ninh Bình: Ký kết phối hợp thực hiện Quyết định 124/TW của Ban Bí thư

Toàn cảnh lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể như: Phối hợp quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 989-QĐ/TU; Kế hoạch số 87- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, hình thức góp ý và giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng,

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình  nhấn mạnh: Việc góp ý và giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật; dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tránh nể nang, né tránh hoặc bị lợi dụng.

Trong quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong tỉnh; không làm cản trở hoặc ảnh hưởng đến công việc của các tổ chức, sinh hoạt của các cá nhân, gia đình người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; không lợi dụng dân chủ để làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín hoạt động của tổ chức và cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Chung