: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:07:00 31/12/2018

Quảng Nam, Quảng Ngãi: MTTQ khẳng định vị thế

MTTQ tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, trong năm 2018, đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung, chương trình công tác trọng tâm và đã đạt kết quả toàn diện, qua đó Mặt trận hai tỉnh đã khẳng định được vị thế của mình.

Theo đó, tình hình KT-XH của hai địa phương này tiếp tục có những chuyển biến tích cực, QP-AN được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phối hợp thực hiện. Tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng thiên tai. 

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò của MTTQ các cấp trong việc phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: MTTQ khẳng định vị thế

UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2018.

Đáng nói, tại Quảng Ngãi, năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được số tiền 21,291 tỷ đồng; vận động thực hiện các Chương trình ASXH trên địa bàn tỉnh trị giá 43,373 tỷ đồng. 

Cùng với nguồn Quỹ năm 2017 chuyển qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ số tiền 11,209 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo như tặng 11.016 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em mồ côi nhân dịp lễ, Tết (5,5 tỷ đồng); hỗ trợ 60 con bò giống (780 triệu đồng); hỗ trợ khám chữa bệnh 44 đối tượng (685 triệu đồng); hỗ trợ xây mới và sửa chữa 94 nhà đại đoàn kết (3,95 tỷ đồng);... 

Có 274.149/325.386 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 84,2%; có 2.423/3.013 KDC đạt danh hiệu “khu dân cư tiêu biểu”, đạt tỷ lệ 80%...

Quảng Nam, Quảng Ngãi: MTTQ khẳng định vị thế - 1

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà cho người dân vùng thiên tai.

Trong khi đó tại Quảng Nam, năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh vận động được trên 51 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 289 nhà (14 tỷ đồng), sửa chữa 294 nhà (4,6 tỷ đồng); hỗ trợ mua vật tư phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, trợ giúp học sinh nghèo... với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ khác quy ra trên 12 tỷ đồng. 

Ngoài ra, MTTQ các cấp của tỉnh Quảng Nam vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ chương trình ASXH tại địa phương với tổng số số tiền gần 13 tỷ đồng. 

Năm 2018, toàn tỉnh có 346.628/395.702 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 87,6%; có 1.437/1719 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 83,6%; có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 135 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 11 thôn được công nhận đạt chuẩn. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 13,11 tiêu chí/xã…

Năm 2019, phát huy những kết quả đạt được, Mặt trận hai tỉnh nói trên nêu cao quyết tâm tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của mình.

Tấn Thành