: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:37:45 22/04/2019

Quảng Ninh: Gấp rút hoàn thành Chương trình 135

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm 12 xã, 14 thôn hoàn thành Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi); không còn xã đặc biệt khó khăn và cơ bản không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương gần 1.400 hộ. 

Hiện nay, Quảng Ninh đã có 64% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM. Năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên cân đối, bố trí 500 tỷ đồng từ ngân sách, cao hơn so với mọi năm và huy động nguồn vốn xã hội hóa, vốn tín dụng gần 600 tỷ đồng để hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Đến nay các địa phương đã hoàn thành việc triển khai chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ về đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng, thẩm định và triển khai các dự án phát triển sản xuất gắn với quy hoạch, phát triển thương hiệu sản phẩm.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tới ngày 30/6 các chủ đầu tư dự án có vốn đầu tư phát triển không hoàn thành kế hoạch đấu thầu sẽ điều hòa vốn và ưu tiên cho Chương trình xây dựng NTM, Đề án 196- nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Quảng Ninh có 22 xã, 154 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ. Sau nhiều năm thực hiện Đề án 196 về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, đến hết năm 2018 Quảng Ninh còn 12 xã, 14 thôn bản nằm trong diện đặc biệt khó khăn.  

 Văn Đức