Thuận Thành (Bắc Ninh): Người dân hiến gần 4.000 m2 xây dựng nông thôn mới

Anh Vũ

Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động các nguồn lực đóng góp cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, Mặt trận các địa phương đã vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay, huyện đã huy động được hơn 98,6 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất và đóng góp hơn 18.500 ngày công lao động tham gia xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng.      

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những 'cột mốc' nơi phên dậu Tổ quốc

Những 'cột mốc' nơi phên dậu Tổ quốc

Người có uy tín tại tỉnh Điện Biên đi đầu trong vận động nhân dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể.
Cần có quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

Cần có quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

“Nên có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận các cấp để khi có vi phạm, Mặt trận cơ sở sẽ chủ động thực hiện”, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam ...

Xem nhiều nhất