Tờ báo hấp dẫn một cách đúng đắn

    Ngọc Anh

Khi báo Cứu Quốc ra đời số đầu tiên vào năm 1942, ông Lê Quang Đạo dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Trường Chinh là một trong 3 người đầu tiên gây dựng tờ báo. Ông làm báo Cứu Quốc đến năm 1944 khi ông Xuân Thủy ra khỏi nhà tù Sơn La thì bàn giao lại. Chặng đường làm báo Cứu Quốc đã được ông ghi lại trong hồi ký, bài viết này giới thiệu tình cảm gắn bó với tờ báo của ông ở một giai đoạn khác, khi ông là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tờ báo hấp dẫn một cách đúng đắn

Chủ tịch Lê Quang Đạo tới thăm tòa soạn báo Đại Đoàn Kết năm 1994.

Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào tháng 8/1994 đã công bố một Chương trình đại đoàn kết dân tộc gồm 12 điểm, trong đó nêu rõ: Đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam, lấy mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” làm điểm tương đồng, chấp nhận những ý kiến khác biệt miễn là không trái với lợi ích dân tộc. 

Sau Đại hội Mặt trận, Đại Đoàn Kết cũng bước vào một thời kỳ mới, nhờ sự quan tâm sát sao của Chủ tịch Lê Quang Đạo với tờ báo Mặt trận mà ông gây dựng từ thời trứng nước, khi viết báo Cứu Quốc, ông có bút danh là Ái Dân.

Ngay sau Đại hội, báo Đại Đoàn kết đã có bài phỏng vấn Chủ tịch Lê Quang Đạo (Đại hội 4 suy tôn Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch danh dự).

Trong bài trả lời phỏng vấn, dù chủ yếu để nói về kết quả Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiều vấn đề quan trọng, trong đó Chương trình đại đoàn kết dân tộc 12 điểm được coi như Cương lĩnh của Mặt trận trong thời kỳ mới, là bước phát triển mới trong việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, sau những năm đầu Đổi mới của đất nước nhưng Chủ tịch Lê Quang Đạo vẫn dành thời gian để nói về báo Đại Đoàn kết.

Ông yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng và tính toàn quốc của tờ báo, chú ý tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm hoạt động của Mặt trận, biểu dương những nơi, những người làm tốt công tác Mặt trận.

“Có như vậy, báo Đại Đoàn kết mới thực sự là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là tiếng nói của các giai tầng xã hội” – Chủ tịch Lê Quang Đạo hồi đó nhấn mạnh trong bài trả lời phỏng vấn.

Thực hiện chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân của Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngay sau khi Đại hội kết thúc ít ngày, đầu tháng 9/1994, báo Đại Đoàn kết đã mở Diễn đàn “Lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng”, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân sĩ, trí thức, kiều bào ở nước ngoài.

Ngay trong tháng 9 đó, Chủ tịch Lê Quang Đạo đã có một cuộc làm việc với Ban Biên tập báo Đại Đoàn kết chỉ đạo việc triển khai Chương trình đại đoàn kết dân tộc mà Đại hội IV đã đề ra trên báo Đại Đoàn kết.

Chủ tịch Lê Quang Đạo đã khẳng định: “Báo Đại Đoàn kết đi đúng đường lối, hấp dẫn một cách đúng đắn, tự lực thoát khỏi bao cấp và thích nghi với cơ chế thị trường”.

Và chỉ đạo: “Phải đi sâu phản ánh tốt hơn nữa các đối tượng, nhất là tôn giáo, Việt kiều, các nhà doanh nghiệp; phải khắc phục tình trạng tính toàn quốc còn yếu; việc phát hành ở phía Nam, nhất là trong hệ thống Mặt trận chưa đáng kể so với khả năng có thể.

Tờ báo phát triển theo hướng đa dạng là tốt, nhưng phải khắc phục sự phân tán và phải tính toán kỹ để chọn phương án tối ưu trong sự phát triển thời gian tới…”

Bây giờ đọc lại những dòng này, thấy những ý kiến của Chủ tịch Lê Quang Đạo thể hiện sự sâu sát và thấu hiểu tờ báo của ông, và đó vẫn là những vấn đề mà ngày hôm nay tờ báo đang phải thực hiện.

Cũng trong buổi làm việc chỉ sau Đại hội IV có 1 tháng, Chủ tịch Lê Quang Đạo đã đề nghị Ban Biên tập báo Đại Đoàn kết làm báo cáo cụ thể về tương lai phát triển của tờ báo để Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ thông qua một Nghị quyết về tờ báo của Mặt trận.
Chưa đầy 1 năm sau, tháng 6/1995, Chủ tịch Lê Quang Đạo đến thăm báo Đại Đoàn kết.

Trong buổi gặp gỡ với tất cả tòa soạn, ông đã biểu dương: “Từ một tờ tuần báo, đến nay báo của Mặt trận đã có ba ấn phẩm gồm tuần báo, báo tháng dành cho người cao tuổi và tờ nguyệt san với số lượng phát hành ngày càng tăng. Báo đã từng bước tìm được hướng đi thích hợp để tuyên truyền kịp thời Chương trình 12 điểm của Mặt trận. Báo đã đổi mới về nhiều mặt, đã tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, được người đọc hoan nghênh”. 

Chủ tịch Lê Quang Đạo cũng giao nhiệm vụ: “Sắp tới, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, báo tuần sẽ ra 2 kỳ. Đây là một thử thách lớn, nhưng tất cả những người làm báo của Mặt trận đã sẵn sàng khắc phục khó khăn, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng để xứng đáng hơn nữa với trọng trách là cơ quan Trung ương của MTTQ Việt Nam, cũng như của bạn đọc gần xa”.

Với sự lãnh đạo sâu sát, động viên, khích lệ kịp thời của vị Chủ tịch vốn là một trong những nhà cách mạng đầu tiên gây dựng lên báo Cứu Quốc, báo Đại Đoàn kết sau Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bước vào một thời kỳ phát triển mới, số lượng phát hành tăng nhanh chóng và gây dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc thời kỳ đó.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất