Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, nhà tu hành

Ngày 18/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đối với chức sắc, nhà tu, chức việc các tôn giáo khu vực phía Nam.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự hội nghị. Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật; tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, mục tiêu của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng”.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp 2013 nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại trong hoạt động và quản lý về tôn giáo; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.     

Quốc Định

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

Chương trình tình nguyện Hiến máu và Đăng ký hiến tặng mô, tạng “Sự sống tiếp nối” đã được tổ chức sáng 17/10, tại Hà Nội.
Thi đua, Đạo và Đời

Thi đua, Đạo và Đời

Khi tìm trên mạng, dễ dàng bắt gặp những bài phỏng vấn mà ở đó Thượng tọa Thích Đức Thiện thậm chí đã nói rất thẳng thắn rất nhiều vấn đề nóng, vụ việc nóng.
Chuyện ở một thôn Công giáo toàn tòng

Chuyện ở một thôn Công giáo toàn tòng

Thôn Bình Yên (xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) là thôn Công giáo toàn tòng đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ở đây, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ...

Tin nóng

Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Trải qua 30 năm thực hiện công tác nghiên cứu, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội đã phiên dịch, biên soạn, tổ chức xuất bản và in ấn một số tác phẩm Kinh điển, Luật tạng tiêu biểu như Luật Tứ Phần, Từ Điển Hán Việt, Từ điển Phật học Hán Việt…

Xem nhiều nhất