Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Phong trào thi đua phải thấm sâu và thực chất

Thái Nhung

Ngày 21/6, tại báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và báo Nhân dân phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Tham dự buổi lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng những người làm báo cả nước nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng những người làm báo cả nước nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao nhận thức về văn hóa, tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí và người làm báo văn hóa là yêu cầu cấp thiết. Và xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí phải hướng vào trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Từ đó thúc đẩy, lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo tinh thần thi đua thiết thực để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần và động lực phát triển... Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo cũng tuyên bố phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và công bố “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Bản tiêu chí gồm 12 điểm, với 6 điểm dành cho cơ quan báo chí và 6 điểm dành cho người làm báo.

Đại diện cơ quan báo chí, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Báo chí chỉ có thể làm tốt công tác văn hoá nếu cơ quan báo thực sự là cơ quan văn hoá với những người làm báo văn hoá. Do vậy việc phát động phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” thực sự rất cần thiết, nhất là trong thời điểm hiện nay.

Phát biểu tại Lễ phát động, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo; là sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, “nhiều cơ quan báo chí trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đã tự thân hình thành nên những giá trị văn hóa, môi trường văn hóa tốt đẹp, những tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức văn hóa để mỗi cán bộ, phóng viên, người làm báo tự giác thực hiện, coi đó là điều hiển nhiên, là lẽ tất yếu của người làm báo, người làm văn hóa.”

Nhờ thế, chất lượng người làm báo và chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí từng bước được khẳng định, nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp trên báo chí được lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. Mặt khác, “cũng phải thẳng thắn nhận thấy việc xây dựng một môi trường văn hóa thực sự trong các cơ quan báo chí chưa được đầu tư và đồng bộ; nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của người làm báo trong gìn giữ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của một số lãnh đạo, cơ quan báo chí, một số phóng viên, người làm báo chưa thực sự thấu đáo, đầy đủ và sâu sắc.”

Từ đó nảy sinh ra những biểu hiện xa rời những giá trị chuẩn mực, quên mất danh dự và phẩm giá của người làm báo cách mạng, chạy theo thị hiếu tầm thường trong một số sản phẩm báo chí và trong cách thức ứng xử của một số người làm báo với đồng nghiệp và với công chúng, xã hội; có lúc bị dao động, bị lợi ích vật chất cám dỗ, dẫn đến những hành vi trái đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong những nguyên nhân dẫn tới các hiện tượng đáng buồn trên có việc chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và tạo lập môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, văn hóa báo chí của người làm báo. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo nước nhà “xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa thời kỳ mới gắn với phát triển, hội nhập cần chú trọng những giá trị chuẩn mực phù hợp với hệ giá trị gia đình, hệ giá trị xã hội, giá trị quốc gia - dân tộc kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc hồi cuối năm 2021; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo nên sức mạnh tổng hợp hết sức ý nghĩa, tốt đẹp của báo chí.”

Ông cũng cho rằng, “xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là chủ đề rất rộng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư nhiều về thời gian, công sức, vì vậy phong trào thi đua phải được lan tỏa thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo…” Vì thế, Hội Nhà báo Việt Nam phải hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cấp hội, cơ quan báo chí; hằng năm tiến hành việc đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tạo ra niềm tin, động lực, khí thế mới cho mỗi người làm báo Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới…

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã cảm ơn những tình cảm, lời chúc tốt đẹp của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến những người làm báo cả nước nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tiếp thu chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt những người làm báo cả nước, ông Lê Quốc Minh khẳng định sẽ cố gắng phát huy môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, quyết tâm xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan văn hóa, mỗi nhà báo làm một nhà báo văn hóa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo 11 cơ quan báo chí đại diện các khối, loại hình, lĩnh vực báo chí trong cả nước đã ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất