: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:00:20 10/01/2018

Chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn cần điều kiện gì?

Ông Nguyễn Đăng Trình (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số câu hỏi về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo phản ánh của ông Trình, Điểm b, Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ có quy định điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ: "Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo".

Ông Trình hỏi nội dung “… thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn …” thì xã ở đây được hiểu như thế nào? Có phải là xã khu vực III và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo không?

Ngoài ra, theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020, các xã Đại Lãnh, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thạnh của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt là các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, thì xã Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thạnh chỉ là các xã Khu vực II (chỉ có xã Vạn Thạnh có 3 thôn đặc biệt khó khăn là thôn Điệp Sơn, Ninh Tân và Ninh Đảo).

Ông Trình hỏi, như vậy các xã nêu trên có phải là xã đặc biệt khó khăn không? Việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP tại các xã Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thạnh như thế nào?

Ủy ban Dân tộc trả lời như sau:

Theo Điểm b, Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ “Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn...”. Xã đặc biệt khó khăn bao gồm:

- Xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Danh sách cụ thể các xã được ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Danh sách cụ thể các xã được ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. 

Xác định xã đặc biệt khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa

Do đặc điểm về điều kiện địa lý và phân bố dân cư, một số địa phương (trong đó có một số xã của tỉnh Khánh Hòa) vừa là bãi ngang ven biển, vừa có miền núi, dân tộc thiểu số sinh sống nên khi xác định theo tiêu chí quy định sẽ có tên trong cả Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Các xã Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thạnh huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017. Do vậy, 3 xã nêu trên được thụ hưởng chính sách quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

PV (theo VGP)