: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:40 16/02/2020

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tăng phí tham quan

Từ 18/3 tới, mức thu phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đối với người lớn tăng lên mức 40.000 đồng/người/lượt thay cho mức 30.000 đồng/người/lượt hiện nay.

Đây là quy định tại Thông tư 06/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung của Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề; hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mức thu hiện nay là 10.000 đồng/người/lượt sẽ tăng lên thành 20.000 đồng/người/lượt.

Minh Hằng