: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:08:00 23/09/2016

Cụ Huỳnh Thúc Kháng: ‘Theo gương dũng cảm, nối chí quật cường’

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn thưởng khẳng định: Tưởng nhớ, biết ơn nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta nguyện “theo gương dũng cảm, nối chí quật cường của Cụ”, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Ngày 23/9, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức.

Hội thảo này nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm cấp Quốc gia 140 ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2016).

Với 60 tham luận được phát biểu và gửi đến, các đại biểu tham dự Hội thảo đã ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam, đồng thời bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân đối với nhà trí thức yêu nước nhiệt thành.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh: Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước nổi tiếng, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Quảng Nam.

Thông qua Hội thảo hôm nay, chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Đồng thời cũng là dịp để chúng ta học tập  tấm gương một nhà lãnh đạo – nhà yêu nước tài năng đức độ, hết lòng vì nước, vì dân. Soi rọi vào đó để nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, mỗi người ở một vị trí, cương vị cụ thể đều có thể đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng cũng khẳng định: Tưởng nhớ, biết ơn nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta nguyện “theo gương dũng cảm, nối chí quật cường của Cụ”, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

P. Linh