: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:25 12/12/2018

Giao lưu nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt – Trung

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Đại sứ Quán Trung tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật sân khấu truyền thống hai nước Việt Nam-Trung Quốc, kế thừa và phát triển”.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận những vấn đề như Dấu ấn sân khấu Việt Nam trong hội nhập, giao lưu với sân khấu Trung Quốc; đánh giá thực trạng sân khấu truyền thống trong giai đoạn hiện nay; hoạt động chuyên sâu của các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống; cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống; xây dựng, đào tạo đội ngũ kế cận; giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật; quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống trong thời kỳ hội nhập; tăng cường giao lưu, hội nhập trong thời kỳ đổi mới…     

H.Minh