Lào Cai: Bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại khu du lịch Sa Pa
 
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
 
Lào Cai: Bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại khu du lịch Sa Pa - 1
 
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
 
Lào Cai: Bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại khu du lịch Sa Pa - 2
 
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
 
Lào Cai: Bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại khu du lịch Sa Pa - 3
 
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
 
Lào Cai: Bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại khu du lịch Sa Pa - 4
 
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
 
Lào Cai: Bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại khu du lịch Sa Pa - 5
 
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
 
Lào Cai: Bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh tại khu du lịch Sa Pa - 6
 
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
 
Theo TTXVN