: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:35:42 19/01/2018

Ra mắt cuốn sách về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cho ra mắt cuốn sách “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.