: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:15 04/07/2019

Xử phạt gần 1,8 tỷ đồng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Thanh tra Bộ VHTTDL vừa có báo cáo về kết quả thanh tra trong 6 tháng năm. Theo đó, Thanh tra Bộ đã thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đối với 431 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 64 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền phạt là 1.737,5 triệu đồng. Về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, riêng lĩnh vực văn hóa, Thanh tra Bộ cũng đã triển khai nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 171 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 54 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền xử phạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ cũng đã triển khai 3 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích (trong đó có 1 đoàn đột xuất) tại Hà Nội, 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân có hành vi vi phạm “Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh mà không có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, số tiền phạt 20 triệu đồng.

Thanh tra Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện ảnh đối với 1 tổ chức có hành vi vi phạm “Thêm làm sai nội dung phim đã được phép phổ biến”, số tiền phạt 50 triệu đồng.

M.Quân