Về việc cấp sổ đỏ Tòa dinh thự họ Vương: Kiểm điểm trách nhiệm đơn vị liên quan

Minh Quân

UBND tỉnh Hà Giang vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vấn đề liên quan đến kiến nghị của ông Vương Duy Bảo về Tòa dinh thự họ Vương.

Về việc cấp sổ đỏ Tòa dinh thự họ Vương: Kiểm điểm trách nhiệm đơn vị liên quan

Dinh thự họ Vương.

Báo cáo cho biết về quá trình lập hồ sơ công nhận di tích. Trong 3 năm từ năm 1992 đến 1994 tỉnh Hà Giang đã có 4 di tích được công nhận, trong đó có di tích kiến trúc nghệ thuật Khu nhà họ Vương tại xã  Sà Phìn, huyện Đồng Văn được công nhận là di tích quốc gia.

Tháng 3/2003, dự án trùng tu dinh thự họ Vương được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Tháng 5/2005, dự án tu bổ này chính thức được khánh thành.

Trong quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc vận động để các hộ gia đình di dời ra ngoài khu di tích thuận lợi  cho  việc  trùng  tu,  tôn  tạo.

Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ 6 hộ gia đình làm nhà ở để di chuyển ra ngoài khu di tích. Sau khi được trùng tu xong, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 giao Sở VHTT quản lý.

Đến tháng 12/2006 di tích được bàn giao cho huyện Đồng Văn quản lý. Báo cáo khẳng định, từ khi di tích được bàn giao cho huyện quản lý về cơ bản được bảo vệ tốt, phục vụ khách tham quan, huyện Đồng Văn đã chủ động di dời khu chợ và cửa hàng lương thực để xây dựng bãi đỗ xe phục vụ di tích, xây dựng ki-ốt để trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương, thành lập tổ quản lý, khai thác di tích trong đó ưu tiên con cháu nhà họ Vương vào làm việc và quản lý di tích như trường hợp chị Vương Thị Chở - làm thuyết minh viên, Vương Quỳnh Sèo làm Tổ trưởng Tổ quản lý di tích.

Về việc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất  Khu  nhà Vương  cho  Phòng VHTT huyện Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang cho rằng: “Sở Tài nguyên – Môi trường Hà  Giang có văn bản số 1026/STNMT-Ttra ngày 24/7/2017 về việc phối hợp trả lời đơn thư của ông Vương Duy Bảo, tuy nhiên Sở Tài nguyên Môi trường áp dụng căn cứ pháp luật để trả lời đề nghị của ông Vương Duy Bảo là không phù hợp về nội dung điều luật được dẫnchiếu áp dụng”.

Qua công tác kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh Hà Giang nhận thấy việc Sở Tài nguyên - Môi trường căn cứ Khoản 1, Điều 98 Luật Đất đai năm 2003; Khoản 1, Điều 54, Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003, Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg, Quyết  định  số  3316/QĐ-UBND  ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hà Giang để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu  tích  tích  cho  Phòng VHTT  huyện Đồng Văn là không đúng về đối tượng sử dụng đất, không phù hợp quy định của pháp luật.

Kiến nghị của ông Vương Duy Bảo đã được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm.

Cũng theo báo cáo, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với Khu di tích, tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện quản lý Khu di tích theo Luật Di sản và các quy định pháp luật hiện hành, nhằm phát huy tốt hơn những giá trị của khu di tích, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thu hút du lịch gắn với nâng cao từng bước đời sống của nhân dân, trong đó đặc biệt là gia tộc họ Vương. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước”, Ngày hội ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất