Vững vàng & Bản lĩnh

Thông qua nguồn đóng góp hàng đầu vào ngân sách quốc gia PVN đã góp phần tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng tạo nền tảng cho các ngành lĩnh vực công nghiệp dịch vụ khác phát triển. Qua ngày gian kh&

Vững vàng trong gian khó, bản lĩnh trước thử thách, tập thể người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vững tin sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vững vàng & Bản lĩnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong các buổi làm việc với lãnh đạo PVN về hoạt động của ngành Dầu khí cũng đặt ra yêu cầu đổi mới, nghiên cứu tìm ra các giải pháp đột phá đối với các vấn đề phát triển của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo PVN ngày 12/10/2017, Thủ tướng đã nhấn mạnh: Ngành Dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong thời gian gần đây, đóng góp của ngành Dầu khí rất lớn cho nền kinh tế, luôn vào top đầu về nộp ngân sách Nhà nước. Mỗi 1 triệu tấn dầu đóng góp khoảng 0,25% GDP.

PVN vững tin sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước
Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ: “Gần đây, nhất là từ năm 2015 đến nay, PVN gặp nhiều khó khăn, có nhiều chuyện không vui”.

Từ đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đặt vấn đề đối với sự phát triển của PVN: “Đảng, Nhà nước và xã hội đang dõi theo các hoạt động của Tập đoàn để xem chúng ta có đủ bản lĩnh để vượt lên không? Đó là câu hỏi đặt ra đối với Đảng bộ, lãnh đạo PVN”.

Tiếp thu và quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương với ý thức đầy đủ về trách nhiệm là tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, xác định kết quả hoạt động của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách Nhà nước, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên toàn PVN đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước giao.

Theo Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, PVN hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đã về đích trước 3 đến 53 ngày hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; nộp ngân sách Nhà nước 97,5 nghìn tỉ đồng, vượt 22,9 nghìn tỉ đồng so với kế hoạch đề ra là cố gắng vượt bậc của Tập đoàn.

Trước những dự báo đầy thách thức, khó khăn trong năm 2018, với quyết tâm cao nhất và trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân, bằng những giải pháp quyết liệt, cụ thể, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: Năm 2018, PVN nhất định sẽ hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, người lao động ngành Dầu khí nói chung, PVN nói riêng trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc làm việc chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ với PVN trong năm 2017, thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng đặt ra là “Trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách”.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn thẳng sự thật, cùng nhau tái cấu trúc Tập đoàn một cách mạnh mẽ, toàn diện, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới”.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định, Việt Nam phải sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tái cấu trúc nền kinh tế gắn với lựa chọn mô hình tăng trưởng hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực tài nguyên (trong đó có dầu khí) gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, PVN phải thích ứng với những khó khăn, rủi ro từ các yếu tố khách quan như giá dầu tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định, còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường; việc giảm sút sản lượng ở các mỏ đang khai thác; sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ những tập đoàn dầu khí trên thế giới; những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới… Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị PVN quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị và các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2035.

Tin rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng và Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân cả nước, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn ngành Dầu khí và các bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế hoạch động, PVN sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Qua ngày gian khó, với những đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử hơn 42 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là bằng tinh thần “Trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách”, vượt khó khăn, thách thức trong năm 2017, PVN một lần nữa khẳng định vị trí là 1 trong 3 trụ cột của ngành năng lượng, không chỉ là nòng cốt trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô quan trọng của Chính phủ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất