Yêu cầu tuân thủ quy định về BHYT học sinh

Minh Quang

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở giáo dục; có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT. Đây là một trong những nội dung công văn về thực hiện chỉ tiêu BHYT mà Bộ GD-ĐT vừa gửi tới các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Nhằm khắc phục những hạn chế và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm thực hiện các nội dung sau: Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho HSSV và cha mẹ HS chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HSSV; phối hợp với cơ quan BHXH tại địa phương vận động, hướng dẫn HSSV và cha mẹ HS tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT theo đúng quy định, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT; thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và các quy định về quản lý tài chính hiện hành; tham mưu đề xuất UBND các cấp về mức hỗ trợ BHYT đối với HSSV từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 30/11/2017.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tìm thuốc đặc trị chữa bệnh thành tích

Tìm thuốc đặc trị chữa bệnh thành tích

Việc nhà trường lấy lý do thực hiện chủ trương lên chuẩn quốc gia nên bắt buộc phải giảm số lượng học sinh hiện có, được nhiều phụ huynh cho là không thỏa đáng.

Tin nóng

Tìm thuốc đặc trị chữa bệnh thành tích

Tìm thuốc đặc trị chữa bệnh thành tích

Việc nhà trường lấy lý do thực hiện chủ trương lên chuẩn quốc gia nên bắt buộc phải giảm số lượng học sinh hiện có, được nhiều phụ huynh cho là không thỏa đáng.

Xem nhiều nhất