Điểm danh 18 doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính

Văn Thanh 02/09/2023 18:25

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đưa ra thông báo nhắc nhở các công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Cụ thể, căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên: Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quả 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính”.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (SGDCK TPHCM) vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM nhắc nhở và đề nghị Công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Trong số các công ty mà sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM nhắc nhở, CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) trước đó bị nhắc nhở hai lần về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý I/2023 và chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022. Cổ phiếu DAG của công ty cũng bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/8 do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

18 doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính
18 doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính

Cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/9/2023 do lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là 70,73 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings, HoSE đã đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7/2023, do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ năm tài chính kết thúc.

Tương tự, cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát đang thuộc diện cảnh báo từ ngày 11/7 do công ty chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, trong khi thời hạn để tổ chức là trong 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt 520,26 triệu đồng đối với công ty đầu tư LDG và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 4 tháng đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT do có hành vi bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu LDG nhưng không báo cáo dự kiến giao dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm danh 18 doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính