Mặt trận

Đổi mới công tác Mặt trận, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tuệ Phương 24/05/2024 15:15

Ngày 24/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

badinh4.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Ba Đình đã chủ động tích cực, đổi mới công tác; phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng phường văn minh đô thị bằng nguồn xã hội hóa cũng như vận động nhân dân chung tay tham gia thực hiện. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã làm đổi thay diện mạo đô thị, từng bước thực hiện mục tiêu “xây dựng quận Ba Đình thành địa phương đi đầu về văn minh đô thị”. Cùng với đó là các mô hình của Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường như: “Hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn”, “Tủ thuốc nghĩa tình”; vận động các nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Việc vận động ủng hộ các loại Quỹ do Mặt trận phát động trong 5 năm qua đều vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Công tác chăm lo hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả; giảm 100% hộ cận nghèo từ năm 2022, hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu giảm nghèo. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ quận đã tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình xác định 2 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập trung thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình cần tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đi đầu, dẫn đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để văn hóa thực sự là nguồn lực và động lực thúc đẩy phát triển quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Bà Đỗ Thị Duy Nhiên được hiệp thương cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2024-2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới công tác Mặt trận, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền