Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở năm 2023

Hà Lê 13/10/2023 17:56

Ngày 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 149 cán bộ Mặt trận các thôn, làng, tổ dân phố trong toàn huyện Ia Grai năm 2023.

Quang cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở năm 2023..

Được biết, trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt các văn bản về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029; tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bên cạnh đó, học viên còn được bồi dưỡng nghiệp vụ về tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở năm 2023