Gia Lai: Mở 114 lớp đào tạo nghề cho lao động vùng DTTS

Minh Thu 22/09/2023 12:21

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã mở được 114 lớp đào tạo nghề cho lao động vùng DTTS với 4.157 học viên.

Sau khi được đào tạo nghề phổ thông, học viên ở huyện Kbang đã nhận thầu xây dựng các công trình nhà ở tại địa phương.
Sau khi được đào tạo nghề phổ thông, học viên ở huyện Kbang đã nhận thầu xây dựng các công trình nhà ở tại địa phương.

Trong đó, tổng số lao động được hỗ trợ học nghề nông nghiệp là 2.398 người, nghề phi nông nghiệp là 1.759 người. Riêng năm 2023, các địa phương đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 3.000 người/106 lớp.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, hiện nay, trên địa bàn có 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, có 2 trường cao đẳng, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 2 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Công tác đào tạo nghề cho lao động vùng DTTS đã góp phần giúp cho hàng ngàn lao động, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo… được chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề.

Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với lao động nông thôn học nghề nên số lượng lao động người DTTS tham gia học nghề ngày càng đông chiếm hơn 90%. Sau khi học nghề, nhiều lao động đã áp dụng có hiệu quả vào phát triển sản xuất; xây dựng những mô hình sản xuất hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cao. Chất lượng lao động nông thôn ngày càng tăng đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Mở 114 lớp đào tạo nghề cho lao động vùng DTTS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO