Quốc hội

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách hơn 21.340 tỷ đồng

Việt Thắng 30/05/2024 15:45

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 21.346,33 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 28.595,09 tỷ đồng.

Chiều 30/5, Quốc hội nghe Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, qua kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổng hợp một số kết quả kiểm toán chính của các cuộc kiểm toán tổ chức trong năm 2023, KTNN đã kiến nghị tăng thu giảm chi NSNN 21.346,33 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 28.595,09 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế, ban hành mới một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn của 198 văn bản.

Đối với thu ngân sách nhà nước, theo Kiểm toán Nhà nước, quyết toán 1.820.310 tỷ đồng, bằng 128,8% (tương ứng vượt 406.902 tỷ đồng) so với dự toán giao, bằng 114,3% so với thực hiện năm 2021 (1.591.411 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa vượt 22,9% dự toán giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 24% dự toán giao. Thu dầu thô vượt 177% dự toán giao (do giá dầu tăng cao vượt 74,5% so với thời điểm lập dự toán và dự kiến sản lượng dầu của PVN thấp so với khả năng thực hiện).

z5490996417853_c83087a3e889fe0de0be413986e10c21.jpg
Ông Ngô Văn Tuấn báo cáo trước Quốc hội (Ảnh: Quang Vinh)

Bên cạnh đa số các khoản thu vượt dự toán, còn một số khoản thu đạt thấp như: thuế bảo vệ môi trường đạt 72,2% dự toán giao; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước đạt 83,5% dự toán giao (nguyên nhân do số thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế chỉ đạt 12,83% dự toán giao).

Tình trạng hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí từ đó tính thiếu thuế cũng như các khoản thu khác được KTNN phát hiện qua kiểm toán và kiến nghị tăng thu NSNN 3.841 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách hơn  21.340 tỷ đồng