Mặt trận

Mặt trận 63 tỉnh, thành xây dựng, vận hành trang Fanpage nắm bắt dư luận xã hội

Vũ Mạnh - Tiến Đạt 20/03/2024 09:51

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương với UBTƯ MTTQ Việt Nam về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa (XI) “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” sáng 20/3.

img_5127.jpg
Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa (XI) “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Ảnh: Tiến Đạt.

Chủ trì cuộc làm việc có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

img_5132.jpg
Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận số 100 – KL/TW, từ đó kịp thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và báo cáo cấp trên.

img_5124.jpg
Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư. Ảnh: Tiến Đạt.

Theo đó, ở Trung ương, nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội cho Ban Tuyên giáo cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cho Ban Dân chủ, Giám sát phản biện xã hội cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đảm nhiệm. Ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phân công Ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo thực hiện công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội do một Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phụ trách chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác liên quan thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban, tập hợp thông tin, mở chuyên mục thu thập ý kiến nhân dân trên Trang Thông tin điện tử, Fanpage của MTTQ để nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt là những thời điểm có tình hình nóng xảy ra cần phải tập hợp thông tin kịp thời.

Tháng 11/2021, hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage Facebook) của Mặt trận các cấp được thành lập, quản lý, vận hành trang Fanpage. Tính đến nay, qua thống kê, rà soát, có 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành trang cấp tỉnh; trên 80% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp quận, huyện; 70,2% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn. Tại trang Fanpage của Trung ương, đến thời điểm này đã có trên 22.843 tài khoản đăng ký theo dõi.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam

Trung bình mỗi ngày có từ 10-20 tin, bài, video đăng lên trang nhằm phản ánh hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Mặt trận các tỉnh, thành phố đều đã áp dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ như: mạng zalo, Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage MTTQ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử địa phương. Đối với những vấn đề lớn, cần có điều tra về dư luận xã hội thì đặt hàng cho các đơn vị chuyên sâu thực hiện để lấy kết quả làm một kênh thông tin.

Theo ông Vũ Văn Tiến, việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Nội dung nắm, bắt, phản ánh dư luận xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các vụ việc có liên quan đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài về những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phương thức nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội chủ yếu thông qua báo cáo phản ánh của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

img_5136.jpg
img_5139.jpg
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo và đã tổ chức duy trì giao ban công tác dư luận xã hội hằng tháng để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo các cấp, các ngành, qua đó đề xuất ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề dư luận xã hội phản ánh và có thông tin phản hồi dư luận cho nhân dân như: Tp Hà Nội và Bến Tre. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã lập Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội từ năm 2014, sau 10 năm hoạt động vừa làm vừa điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu mục đích đề ra. Đây là mô hình mới, đầu tiên trong cả nước rất đáng để MTTQ Việt Nam các địa phương học hỏi và áp dụng.

"Thông qua tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội, những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổng hợp và phản ánh đến lãnh đạo cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam; đồng thời MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, băn khoăn, bức xúc ngay từ cơ sở", ông Vũ Văn Tiến khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận 63 tỉnh, thành xây dựng, vận hành trang Fanpage nắm bắt dư luận xã hội