Mặt trận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Tây Nam bộ

Đoàn Xá 15/12/2023 16:42

Nhiều mô hình tốt, cách làm hay được đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ở Cụm thi đua Tây Nam bộ triển khai trong năm 2023.

Ngày 15/12, tại TP Bến Tre, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cụm thi đua Tây Nam bộ tổ chức hội nghị công tác Mặt trận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cho biết: Trong năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, phối hợp chính quyền và phát huy vai trò các tổ chức thành viên của Mặt trận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội và tình hình Nhân dân đến các cấp, các ngành. Từ đó cấp ủy, chính quyền có định hướng và giải quyết tốt các vấn đề trong Nhân dân, làm cho người dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là 11 công trình trọng điểm, dự án của tỉnh Bến Tre.

W_z4976393654022_e00ffc573ff1b9fbcddd4e9126497944.jpg
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị.

Nhân dịp tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2023, bà Hồ Thị Hoàng Yến mong UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong Cụm quan tâm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới mang lại hiệu quả phục vụ cho sự phát triển của các địa phương và khu vực Cụm.

Đặc biệt là phát huy hơn nữa vai trò của UBMTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động. Ngoài ra, bà Hồ Thị Hoàng Yến cũng bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi của UBTƯ MTTQ Việt Nam để phong trào Mặt trận của tỉnh hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, phát biểu, chia sẻ thẳng thắn về công tác mặt trận, những khó khăn vướng mắc của các lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các tỉnh thành trong cụm Tây Nam Bộ.

Ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết trong năm 2023, địa phương có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân bằng cách kết hợp phương thức truyền thống (phát báo Đại Đoàn Kết hàng ngày cho 950 khu dân cư) kết hợp với việc thí điểm mô hình công nghệ thông tin thời 4.0 (lập các fanpage truyền tải thông tin, thư viện trực tuyến). Cũng theo ông Ngô Phương Vũ, những mô hình mà Mặt trận tỉnh Kiên Giang áp dụng năm 2023 đã có sức lan toả rất tốt trong nhân dân, được cả Ban tuyên giáo của tỉnh, các cơ quan khác học tập để tuyên truyền trên địa bàn Kiên Giang.

img_0753.jpg
Ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu.

Trước sự chứng kiến của bà Trương Thị Ngọc Ánh, bà Hồ Thị Hoàng Yến, lãnh đạo Mặt trận các địa phương cụm Tây Nam Bộ đã ký kết công tác thi đua năm 2024 và phân công Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp giữ vai trò Cụm phó Cụm thi đua.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhìn nhận năm 2023 dù tình hình xã hội còn một số biến động song với sự quyết tâm, sáng tạo, chủ động của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, từng địa phương; triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBMTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm, góp phần thực hiện cơ bản thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

W_z4976393623012_073f01953e1215f91b79a18de19317fa.jpg
Trao cờ thi đua cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Cụm trưởng và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Cụm phó Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2024.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao các báo cáo của các địa phương là hết sức khái quát nhưng cũng đầy đủ nội dung chương trình hoạt động năm 2023. Các hoạt động của Mặt trận các địa phương đã thực sự khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân để đóng góp vào thực hiện các chương trình, các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương được cấp uỷ đánh giá ghi nhận, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Qua công tác trong năm 2023 cho thấy Ủy ban Mặt trận các cấp trong cụm đã không ngừng đổi mới trong các hoạt động, ví dụ như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã góp phần làm cho các chủ trương, các thông tin trong công tác Mặt trận sớm đến với các tầng lớp nhân dân. Rồi cán bộ Mặt trận đã chọn các nội dung hết sức thiết thực, đáp ứng được mong đợi của các tầng lớp nhân dân nhưng cũng đảm bảo tính định hướng, tính lãnh đạo của Đảng trong công tác Mặt trận. Và tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên để tăng cường đoàn kết, thống nhất hành động các chương trình của MTTQ Việt Nam. Theo đó, có rất nhiều mô hình, cách làm hay được thực hiện trong cụm. Trong đó tiếp tục xem Ngày hội Đại đoàn kết là một phương thức để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Các địa phương trong cụm đều có các cách làm phù hợp, đáp ứng được mong đợi của các tầng lớp nhân dân.

W_z4976393634601_bf02d26f369f380dbf7166539bb3966e.jpg
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tổng kết hội nghị.

Và trong hoạt động năm 2023 cũng cho thấy đội ngũ cán bộ Mặt trận trong cụm đã thực hiện đúng phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe dân một cách kịp thời để phản ánh với Đảng, chính quyền. Đội ngũ cán bộ Mặt trận đã thể hiện tính linh hoạt, năng động và bản lĩnh trong các hoạt động, trong đó có hoạt động giám sát với nội dung khó nhưng Mặt trận nhiều nơi thực hiện rất hiệu quả để đóng góp cho cấp uỷ những giải pháp để không ngừng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và các cấp chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Cũng theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, qua các báo cáo, phát biểu của cán bộ Mặt trận địa phương thấy cũng còn một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc khó khăn và nguyên nhân của tình trạng này. Vì vậy, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị các cán bộ Mặt trận cần tìm ra giải pháp, phương án để khắc phục ngay các tồn tại, để các báo cáo tổng kết công tác Mặt trận lần sau không nhắc lại những tồn tại đó nữa.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, bà Trương Thị Ngọc Ánh nhìn nhận đây là một năm có nhiều nhiệm vụ lớn và quan trọng đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp được Đảng, Nhà nước giao phó. Trong đó có lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử với mục tiêu hoàn thành xây dựng cho tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc 5.000 căn nhà Đại đoàn kết để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn. Chương trình này dự kiến tháng 4 (năm 2024) sẽ tổng kết tại Điện Biên. Theo đó, các địa phương tiếp tục chương trình ủng hộ nhà Đại đoàn kết. Nếu địa phương nào hoàn thành chỉ tiêu thì tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu còn địa phương nào chưa hoàn thành thì tiếp tục ủng hộ.

Bên cạnh đó đề nghị lãnh đạo Mặt trận các tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2024 theo tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ngoài ra Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị lãnh đạo Mặt trận các tỉnh đề xuất với lãnh đạo tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có đủ năng lực, nhiệt huyết để thực hiện các chương trình của Mặt trận, đồng thời thực hiện công tác bồi dưỡng cho các cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ mới làm công tác Mặt trận…

W_z4976393613386_827c9a83137ce3ac41aa2709b9509954.jpg
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nam bộ ký kết thi đua năm 2024.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Tây Nam bộ