Mặt trận

Sắp diễn ra Hội thảo về già hóa dân số ở Việt Nam

Tuệ Phương 04/04/2024 15:41

Ngày 4/4, tại Hà Nội, ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam cho biết, Hội thảo “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/4 tới tại thành phố Ninh Bình.

z5314285313841_fa6a798d6739a36fc132a501a80b6eef.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 80 tham luận, nội dung tập trung bàn về: Nhận thức chung bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số - tham khảo cho Việt Nam; Thực trạng già hóa dân số Việt Nam hiện nay; Một số vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội đối với người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045...

Ông Phan Văn Hùng nhấn mạnh, Hội thảo khoa học là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là diễn đàn trao đổi về vấn đề già hóa dân số nhanh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, hội thảo cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới, đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững. Do đó, hội thảo cần bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của Đảng; kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.

Cũng theo ông Hùng, Hội thảo cần bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cung cấp được các góc nhìn đa chiều, đề cập tới những vấn đề căn cốt liên quan tới cơ chế, chính sách cho người cao tuổi phù hợp ở nước ta. Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sắp diễn ra Hội thảo về già hóa dân số ở Việt Nam