Mặt trận

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống

Tuệ Phương 23/05/2024 15:10

Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và 199 đại biểu chính thức.

lb-4.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ quận Long Biên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các trang fanpage, nền tảng số để vận động, tập hợp, nắm tình hình nhân dân. Qua đó góp phần tăng cường kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận. MTTQ Việt Nam quận đã chủ động lựa chọn, xây dựng 10 quy trình công việc trong thực hiện các hoạt động công tác Mặt trận, hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ IV đề ra.

z5468321419136_7f5e71bb942ea677dcb897da4cd5ec98.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp quận đã xây dựng, duy trì, nhân rộng 43 mô hình tự quản; vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và các quỹ an sinh xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu, đứng tốp đầu của thành phố; phối hợp với cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia xã hội hóa 26,8 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống người dân và chỉnh trang đô thị.

Công tác chăm lo hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội được triển khai ngày càng bài bản với các mô hình, tiêu biểu như: Mô hình “Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Chung tay chia sẻ yêu thương, đẩy lùi khó khăn".

Cùng đó, MTTQ quận phối hợp với cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia xã hội hóa 26,8 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống người dân và chỉnh trang đô thị. Qua đó, góp phần giảm 100% hộ nghèo trên địa bàn từ năm 2020, xây dựng 8/14 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 103/225 Tổ dân phố đạt tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh; 78/93 tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

lb-1.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương những kết quả của MTTQ Việt Nam quận Long Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu cơ bản, 6 chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam quận đề ra, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị, MTTQ Việt Nam quận Long Biên quan tâm triển khai một số nội dung thời gian tới. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền trong mọi công việc.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam quận Long Biên quán triệt quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động. Trong đó, MTTQ Việt Nam quận cần phát hiện và giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào, các hoạt động xã hội. Đặc biệt là phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

lb-2.jpg
Đại hội đã hiệp thương 51 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V.

“Đề nghị MTTQ Việt Nam quận Long Biên tham gia hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, bà Nguyễn Lan Hương yêu cầu.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam đánh giá, nhiệm kỳ qua, MTTQ quận và các tổ chức thành viên đã luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp; đổi phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng nhân dân, mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị với nhân dân.

Bí thư Quận uỷ Long Biên đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo tại Đại hội của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; thường xuyên rà soát, kiện toàn công tác tổ chức MTTQ các cấp đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trọng tâm là đổi mới hoạt động từ Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố; đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã hiệp thương 51 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Vũ Thị Thành được hiệp thương cử tiếp tục giữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống