Môi trường

Thái Nguyên: Xử lý các cơ sở sản xuất không đảm bảo quy định

Toán Nguyễn 09/12/2023 11:11

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng vừa có yêu cầu các địa phương, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát ngay các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng thuộc địa bàn quản lý nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Thời gian qua, việc tăng cường quản lý đầu tư, hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện và có những bước phát triển rõ rệt, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm quyền, lợi ích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ..., gây tác động xấu đến cộng đồng dân cư và khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và các quy hoạch liên quan.

W_23.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Toán nguyễn.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăng cường, nâng cao công tác quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trưởng và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát ngay các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng thuộc địa bàn quản lý nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (trong đó lưu ý kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng. quy hoạch đô thị, quy hoạch, mục đích sử dụng đất, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật có liên quan) để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm hoặc kiến nghị, tham mưu cấp có thẩm quyển xử lý theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp và các quy định về lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp để tổng hợp danh sách đề xuất di dời, báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; Tập trung các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Xử lý các cơ sở sản xuất không đảm bảo quy định