Mặt trận

Thanh Hóa: Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Quan Hóa đại hội điểm

Nguyễn Chung 29/02/2024 13:34

MTTQ huyện Quan Hóa là một trong 2 đơn vị cấp huyện được lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

quan-hoa-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Trong 2 ngày, 28 và 29/2, đại hội đại biểu MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thành phố trong tỉnh và cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội cấp huyện.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện trong cụm miền núi của tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) - các đơn vị kết nghĩa với huyện; bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 163 đại biểu chính thức là những đại biểu tiêu biểu được hiệp thương cử tại đại hội MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, đơn vị giới thiệu, chọn cử đã về dự đại hội.

quan-hoa-2.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Quan Hóa đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến trên 120.000 m2 đất, đóng góp trên 32.000 ngày công, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" được 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 52 căn nhà Đại đoàn kết. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về phương thức tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

quan-hoa-3.jpg
Bà Hà Thị Thuận, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Quan Hóa phát biểu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời đề ra 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu, gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

quan-hoa-7.jpg
Các đại biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, tăng cường tập hợp, vận động con em Quan Hóa đang sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước hướng về xây dựng quê hương. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc.

quan-hoa-8.jpg
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, kết quả nổi bật của MTTQ các cấp huyện Quan Hóa đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua.

quan-hoa-5.jpg
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu trao tặng đại hội bức ảnh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn.

Để công tác Mặt trận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, đem lại kết quả thiết thực, bà Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị MTTQ huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; về truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước, về những đổi thay tích cực của quê hương, của tỉnh, tạo sức mạnh tinh thần thôi thúc cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nỗ lực vươn lên, tích cực xây dựng Quan Hóa đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả với những cách làm phù hợp, theo hướng lựa chọn những nội dung, phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh về chất trong thực hiện, sát với thực tiễn ở cơ sở.

Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng được quan hệ tốt đẹp với Nhân dân các huyện bạn, tỉnh bạn; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ chủ quyền biên giới; quảng bá về hình ảnh tốt đẹp của đất và người Quan Hóa nói riêng, người Thanh Hóa nói chung trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

MTTQ huyện Quan Hóa là một trong 2 đơn vị cấp huyện được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, vì vậy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện khu vực miền núi tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội của đơn vị mình. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn tỉnh, bảo đảm sự thành công của đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn tỉnh.

quan-hoa-4.jpg
Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 56 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Quan Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Nguyễn Chung.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 56 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Quan Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban MTTQ huyện Quan Hóa khoá XV cử 4 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Bà Hà Thị Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 9 vị đại biểu tham dự đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Quan Hóa đại hội điểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO