Nâng chất cuộc vận động vì người nghèo

Như Đồng - Đức Văn

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, những năm qua, Mặt trận các cấp trong huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Ông Nguyễn Lạng - chủ tịch UB MTTQ huyện Sơn Tịnh cho biết, nhờ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện, nên CVĐ Ngày vì người nghèo ngày đã được nâng cao về chất lượng và có sức  lan tỏa.

Tính riêng trong năm 2017, từ nguồn quỹ Vì người nghèo cấp huyện huy động được 526 triệu đồng, cấp xã 575 triệu đồng đã giải ngân để xây dựng 48 nhà tránh lũ 144 triệu đồng; hỗ trợ 48 con bò giống cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất khám chữa bệnh; hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong các dịp lễ, tết; hỗ trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo vươn lên trong học tập. UB MTTQ huyện còn phối hợp thăm và tặng quà cho 4 trường hợp là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Kết nối những tấm lòng”, mỗi trường hợp được hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đến nay toàn huyện còn 843 hộ nghèo, và 1.392 hộ cận nghèo; phấn đấu trong năm 2018 giảm  0,8% hộ nghèo theo chuẩn mới. Công tác chăm lo cho người nghèo là hoạt động mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, hợp ý Đảng, lòng dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta. Ở đó, tinh thần thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn được phát huy, công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được thực hiện tốt hơn. Những chương trình có ý nghĩa sâu sắc như vậy cần được triển khai và thực hiện rộng khắp với kết quả thực chất.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Cục tuyên huấn Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về biển đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” khu vực phía Bắc năm 2020.

Xem nhiều nhất