: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:04 07/09/2019

Thuận Nam (Ninh Thuận): Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Thuận Nam đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bước đầu đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Ban Chỉ đạo  các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, từ đầu năm đến nay, ngoài nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình xây dựng NTM được phân bổ 6,576 tỷ đồng, các địa phương trong huyện đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng.

Các công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn được các xã tập trung xây dựng mới với chiều dài 3,17 km/3,688 tỷ đồng, cụ thể có 2,3 km đường tại xã Phước Dinh, 0,77 km ở xã Phước Hà và 0,85 km thuộc xã Nhị Hà…

Việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng trên các lĩnh vực giao thông, giáo dục và các công trình phục vụ dân sinh bước đầu phát huy hiệu quả phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân.

B.Thương