Luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân

 Duy Hưng

Đó là một trong những nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổ chức trong các ngày 19, 20/7.

Luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng; phối hợp của các cấp chính quyền; chỉ đạo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, công tác Mặt trận tỉnh Nam Định luôn bám sát định hướng, mục tiêu phát triển chung của tỉnh; thực hiện hiệu quả 5 chương trình thống nhất hành động đại hội lần thứ 15 đề ra.

Nhiều phong trào mang đậm màu sắc công tác Mặt trận Nam Định như xây dựng “Khu dân cư 5 không”, xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình giáo dân gương mẫu”, xây dựng “Chùa tinh tiến”, “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”… tiếp tục được Mặt trận các cấp trong tỉnh duy trì, nâng cao chất lượng.

Đặc biệt, các phong trào, cuộc vận động lớn do Mặt trận Trung ương phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận các cấp trong tỉnh tích cực triển khai, phát động, tổ chức, hướng dẫn nhân dân trong tỉnh thực hiện.

Tên gọi khác nhau, nhưng các phong trào, các cuộc vận động đều hướng vào mục đích chung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hành đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống, bài trừ các loại tệ nạn, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Tại Đại hội, báo cáo chính trị và các tham luận từ cơ sở đều tập trung khẳng định, nội dung cụ thể, ý nghĩa thiết thực, do vậy các phong trào trên luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua đó huy động được trí tuệ, công sức của toàn dân trong tỉnh tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh, dân trí, dân chủ ngay tại địa bàn khu dân cư.

Đặc biệt, hưởng ứng tuyên truyền, vận động của Mặt trận các cấp, 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như tiếp tục góp, hiến thêm 32.361 m2 đất thổ cư, thổ canh, hơn 400 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm (trong đó, đồng bào Công giáo hiến trên 20.000 m2, góp hơn 200 tỷ đồng); xây dựng cánh đồng mẫu lớn; xây dựng, duy trì nhiều mô hình nhân dân tự quản trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng.

Từ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đến nay 100% số xã, 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh đều đã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; dẫn đầu cả nước về kết quả.

Bên cạnh những kết quả, đại hội cũng thắng thắn nhìn nhận, nêu ra những mặt còn hạn chế của công tác Mặt trận ở địa phương, chỉ rõ nguyên nhân; nêu ra những điều, vấn đề nhân dân địa phương đang còn băn khoăn, lo lắng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 5 chương trình của nhiệm kỳ mới, gắn liền với các mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Trong đó, mục tiêu chung được đại hội xác định là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Đại hội cũng đã hiệp thương, cử 86 cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Đoàn Văn Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định khóa XV được Đại hội hiệp thương cử tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch.

Luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao tặng Đại hội bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn”.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong cùng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở Nam Định, nhất là cán bộ Mặt trận ở cơ sở; ghi nhận, đánh giá cao những kết quả to lớn của công tác Mặt trận đóng góp những thành tựu chung của tỉnh.

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo điều kiện để mọi người dân được bày tỏ chính kiến, đóng góp sáng kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền.

Quan tâm sâu sắc việc tập hợp, kết nạp đoàn viên, thành viên; đoàn kết đồng bào tôn giáo, người Nam Định xa quê; đổi mới, tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu đưa nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động trở thành thói quen tự giác của nhân nhân, nhất là trong bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông; văn minh trong việc cưới, việc tang, hoạt động văn hóa, tín ngưỡng.

Lựa chọn những vẫn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền lợi, hợp pháp,chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, Mặt trận các cấp ở Nam Định cần luôn quan tâm chăm lo công tác củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín...

Luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân - 2

Lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, tỉnh Nam Định chúc mừng các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định khóa mới.

* Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 xác định một số chỉ tiêu cơ bản, gồm:

Các tổ chức thành viên tập hợp đoàn viên, hội viên đạt bình quân 87%;

100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động;

100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó, trên 90% khu dân cư tổ chức cả phần Lễ và phần Hội; 70% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư 5 không; 70% thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá;

90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá;

85% Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xếp loại khá, tốt;

100% Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh xây dựng và ký quy chế phối hợp công tác với HĐND, UBND cùng cấp; trong đó 80% thực hiện tốt quy chế; 90% Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên;

100% Ủy ban MTTQ cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Ủy ban MTTQ cấp xã hoàn thành nhiệm vụ; trong đó 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% Ban công tác Mặt trận xếp loại khá tốt;

100% cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất