Yên Bái: Đại hội MTTQ huyện Mù Cang Chải lần thứ XV

H.N.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa được tổ chức thành công.

5 năm qua, cùng với thực hiện tốt các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, các phong trào thi đua đã được đẩy mạnh, nhiều mô hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” người dân đã hiến đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Hiện toàn huyện có 7.524/11.496 hộ đạt gia đình văn hóa; 82/126 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận đạt các tiêu chí về văn hóa, 88/110 cơ quan, đơn vị đạt văn hóa. 

Công tác chăm lo cho người nghèo được quan tâm và làm tốt, MTTQ Việt Nam các cấp vận động quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ sửa chữa và làm mới được 312 nhà dột nát cho các hộ nghèo;…Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị vào Ủy ban MTTQ khóa mới, nhiệm kỳ 2019  - 2024. Ông Hảng A Ký - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận huyện được Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất