Điểm sáng trong công tác cán bộ nữ

PV (theo Báo Cần Thơ)

Với nhiều chính sách quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện cho cán bộ (CB) nữ phấn đấu và rèn luyện, những năm qua, phường An Hòa là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng, phát triển đội ngũ CB nữ của quận Ninh Kiều. Đến nay, tỷ lệ CB nữ tham gia cấp ủy đảng, tham gia cán bộ lãnh đạo, quản lý của phường đạt khá cao.

 Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hòa nhiệm kỳ 2015-2020
cán bộ nữ chiếm tỷ lệ cao.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng và Thành ủy Cần Thơ và Quận ủy Ninh Kiều, nhiều năm qua, Đảng ủy phường An Hòa luôn quan tâm xây dựng đội ngũ CB nữ đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trang Thị Hiếu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Nhằm nâng tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý của phường, hàng năm, Đảng ủy quan tâm phát hiện những CB nữ có năng lực, có triển vọng phát triển để đưa vào nguồn quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý.

Riêng nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ CB nữ quy hoạch lãnh đạo, quản lý phường đạt tỷ lệ trên 40%. Trên cơ sở quy hoạch, từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy đã tạo điều kiện thuận lợi cho 12 CB nữ đi đào tạo đại học, 2 CB nữ đi đào tạo thạc sĩ về chuyên môn và cử 12 CB nữ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, phường có tổng số 25 CB nữ, trong đó có 72% trình độ đại học và thạc sĩ, số còn lại trình độ trung cấp; có 50% trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Nhiều năm qua, hầu hết CB nữ của phường An Hòa được quy hoạch, đào tạo, bố trí công tác phù hợp đã nỗ lực vượt qua những rào cản của bản thân, không ngừng phấn đấu học tập, khẳng định năng lực của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiều CB nữ đã được tập thể tín nhiệm bầu vào cấp ủy, phân công giữ các chức vụ chủ chốt của phường.

Bà Trang Thị Hiếu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, khẳng định: "Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng CB nữ, nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ CB nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường chiếm 33,3%, tham gia lãnh đạo, quản lý phường chiếm tỷ lệ 40%, tham gia HĐND phường chiếm tỷ lệ 22,6%".

Bà Trang Thị Hiếu cho biết thêm, Đảng ủy phường An Hòa vừa thực hiện xong việc rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020, với tỷ lệ CB nữ đạt 64,2% và xây dựng quy hoạch CB lãnh đạo lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, với tỷ lệ CB nữ đạt 62,5%.

Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về công tác CB nữ trong tình hình mới. Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CB nữ có điều kiện học tập, phấn đấu và cống hiến.

Trong khả năng của phường, Đảng ủy sẽ chỉ đạo UBND phường hỗ trợ, khuyến khích trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ… Phấn đấu nhiệm kỳ tới, tỷ lệ CB nữ tham gia lãnh đạo, quản lý của phường đạt từ 40% trở lên. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất